ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  มงคลธรรม
 บทสวดมนต์มงคล มงคลแห่งชีวิต

คาถาเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาต

ให้หาขันสัมฤทธิ์ใบหนึ่งตั้งไว้ที่ที่บูชาพระ ผู้ที่จะเชิญเสด็จพระธาตุนั้น
ห้นั่งตรงหน้า ที่บูชา บนผ้าขาวผืนหนึ่ง
ทำเป็นผ้าสันถัตรองนั่ง แล้วให้บริกรรมด้วยคาถาน
ี้


อัชชะตัคเคปาณุเปตัง
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคะโต สะมิมะหันตา ภินนะมุตตา
จะ มัชฌิมา ภินนะตัณฑุลา จะ ขุททะกาสาสะปะมัตตา
เอวัง ธาตุโย สัพพะฐาเน อาคัจฉันตุ สีเส เม ปัตตันตุฯ

หรืออย่างนี้ก็ได้

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอ

" พระพุทธศานาเป็นศาสนาที่พระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ในแก่นของพระธรรมแล้ว "

ขอโมทนาบุญแก่ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่าน...สาธ

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com