ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  มงคลธรรม
 บทสวดมนต์มงคล มงคลแห่งชีวิต

แผ่เมตตา


อิทัง ปุญญะผะลัง อานิสงส์อันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไปแล้วนี้
ขอผลบุญนี้ จงแผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้อนุโมทนา เมื่ออนุโมทนาแล้ว
ขอให้ อโหสิกรรม กันตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้ เป็นต้นไป
ขอแผ่บุญกุศลนี้ ไปถึงเทพเจ้าทั้งหลาย ที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ก็ด ี
นอกจากนี้ก็ดี ทั่วสากลพิภพ จงมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทพพรหมทั้งหลาย ภูติผีปีศาจ ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ดี
อยู่บ้านของข้าพเจ้าก็ดี ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข
และขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีบิดา มารดา
ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้องมิตรสหาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ขอให้ทุกท่าน
จงมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสยามเทวาธิราชทุกท่าน
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข ขอผลานิสงส์นี้
จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีกินดี
มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
และได้เข้าถึงซึ่ง พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญฯ

" พระพุทธศานาเป็นศาสนาที่พระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ในแก่นของพระธรรมแล้ว "

ขอโมทนาบุญแก่ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่าน...สาธ

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com