ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  มงคลธรรม
 บทสวดมนต์มงคล มงคลแห่งชีวิต

วิปัสสิต(กรวดน้ำ)


อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าได้สร้าง
และสวดยอดพระกัณฑ์ ไตรปิฎกนี้
ขออุทิศส่วนกุศล ให้แก่คุณบิดามารดา และทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน
ผู้มีพระคุณ ญาติกาครูอุปัชฌาย์จารย์ เจ้ากรรมนายเวร พระมหากษัตริย์
และมิตรรักสนิท เพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา
แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระโพสพ พระภูมิเจ้าที่ พระพิรุณ พระยายมราช
นายนิรยบาล ทั้งท้าวจัตุโลกกะบาลศิริพุทธอำมาตย์
ชั้นจาตุมะหาราชิกาเบื้องบน ที่สุดพรหมา เบื้องต่ำ ตั้งแต่อเวจี
ขึ้นมาจนถึง มนุษย์โลก โดยรอบสุดขอบจักรวาล อนันตะจักรวาล
คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินทร์ พรหม
ยม ยักษ์ คนธรรพ์ นาคา
ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข
ขอให้ได้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเดชะบุญ แห่งข้าอุทิศให้ไปนี้
จงเป็นอุปนิสัยปัจจัย ให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบัน
และอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้น เทอญฯ

พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักระวาลัง
สังฆัง นิพพานัง ปัจจะโยโหนตุ

" พระพุทธศานาเป็นศาสนาที่พระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ในแก่นของพระธรรมแล้ว "

ขอโมทนาบุญแก่ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่าน...สาธ

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com