ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
ถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  Etc
  วันและเวลาอันเป็นมงคล ในการปลูกต้นไม้ดอก - ไม้ประดับ


ดอกไม้มงคลบางชนิดที่ควรปลูกตามวันเวลาต่างๆ  ดังนี้

วันอาทิตย์-เวลาเย็น
Sunday
ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาหัว

วันจันทร์-เวลาสาย
Monday
ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาหัวเอาลำ

วันอังคาร-เวลาบ่ายแก่
Tuesday
ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาใบ

วันพุธ-เวลาเย็น
Wennesday
ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาดอก เช่น กระดังงา

วันพฤหัสบดี-เวลาสาย
Thursday
ควรปลูกไม้ชนิดที่เอารวงเอาฝัก

วันศุกร์-เวลาเช้า
Friday
ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาลูกเอาผล

วันเสาร์-เวลาเย็น
Saturday
ควรปลูกไม้ชนิดที่เอาราก (ถ้าเอาลูกให้ปลูกเช้า เอาใบให้ปลูกสาย)
และต้องเป็นไม้ที่ให้คุณทั่วไป

หมายเหตุ
       ไม้เอาหัว เช่น คล้า ลิ้นมังกร
       ไม้เอาใบ เช่น ใบเงิน-ใบทอง โกสน
       ไม้เอาต้น เช่น ปาล์ม ไผ่ เป็นต้น

 


:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com