ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  Privacy Policy : นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพราะเราทราบว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นทางเรา ขอยืนยันที่จะรักษาความลับ
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่านดังต่อไปนี้


  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เว้นแต่ กรณีจำเป็นที่ต้องกระทำการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการดำเนินงานทางด้านกฎหมาย

  • เรามีจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้ง ให้กับเรา เพื่อเป็นประโยชน์ในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา รวมทั้งอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เราคิดว่าเหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ท่าน

  • พนักงานและผู้ดูแลระบบทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ยืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี

  • เว็บไซต์ของเราจะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้

  • เรามีความจำเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลเฉพาะการสั่งซื้อ สินค้าหรือบริการของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน จะไม่มีการเปิดเผยและเก็บไว้เป็นความลับที่สุด

  • เราอาจจะมีการส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านเป็น กรณีๆไป ตามอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านได้แจ้งให้ไว้ แต่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดรำคาญกับท่านอย่างเด็ดขาด

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com