ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
เล่ม
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
 About Us
 
  อ.สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล  
 

ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้งดอทคอม... แห่งนี้ ถือได้ว่าก่อกำเนิดขึ้นจาก
แรงบันดาลใจ ที่ต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของ  ท่านอาจารย์ สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล
ผู้ก่อตั้ง " ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง " ( ชื่อเดิม " สำนักงานหนังสือฮวงจุ้ย " )
ที่ต้องการเผยแพร่ ศาสตร์วิชาเร้นลับที่ชนชาวจีนยอมรับ และปกปิดกันมานานหลายพันปี
ที่สำคัญ ฮวงจุ้ยยังเป็นวิชาที่ต้องทดสอบ และเสาะแสวงหาอยู่เสมอ มิได้หยุดนิ่งอยู่กับที่

 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเวปไซด์ของ ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง

1. เพื่อสืบสาน เจตนารมณ์ อันแน่วแน่ของ อาจารย์ สินศักดิ์  วิศิษฐ์สกุล (เจ้าสำนักแชลั้ง)
    ที่ต้องการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของจีน
    ให้คงอยู่  มิสูญหาย ไปกับบุคคล
2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของจีนมีโอกาสในเข้าใจหลักวิชาอันแท้จริง
    ของวิชานี้ได้อย่างถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง
3. เพื่อให้ผู้ที่สนใจศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของจีน  สามารถนำวิชาไปประยุกต์ใช้
    ได้อย่างถูกต้องตามความเหมาะสม
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือหมู่มวลเพื่อนมนุษย์ ในอีกทางเลือกหนึ่ง

 

ข้อเตือนสติของหมอฮวงจุ้ย ( ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง )

1. ต้องมีคุณธรรม และ จริยธรรม
2. ต้องมีมารยาท ของหมอฮวงจุ้ย
3. ต้องไม่หลงตัวเองว่าเก่ง แต่จงสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกรุ่น
    ที่ได้ถ่ายทอดวิชานี้สืบมา
4. ต้องมีความละอาย และเกรงกลัวต่อสิ่งที่ผิดบาป
5. วิชาฮวงจุ้ยมีไว้เพื่อสร้างสรรค์ มิใช่ทำลายผู้อื่น

 

มารยาทของหมอฮวงจุ้ย ( ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง )

1. ไม่ช่วงชิงลูกค้าของหมอฮวงจุ้ยท่านอื่น เพราะวิชาฮวงจุ้ยไม่ใช่การค้า
2. ไม่ถือโอกาศเรียกผลตอบแทนจำนวนมากเกินกว่าอังเปาที่ควรได้
3. ไม่พูดดูถูกวิชาของหมอฮวงจุ้ยท่านอื่น
4. ไม่คุยโม้โอ้อวดความเก่งของตนต่อผู้ที่เราดูฮวงจุ้ยให้
5. ไม่ดูซ้ำรอยหมอฮวงจุ้ยอื่น ( ยกเว้นมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือ ):: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com

Privacy Policy : นโยบายความเป็นส่วนตัว