ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
0 เล่ม
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  เรื่องอื่น ๆ 
แจ้งข่าวสารการนำรายได้
้จากการจัดอบรมฮวงจุ้ย
แจ้งข่าวสารการนำรายได้
ส่วนหนึ่งจากการขายหนังสือ
 
 งานกิจกรรม / ข่าวสาร Knowledge

   "แจ้งข่าวสารการนำรายได้จากการจัดอบรมฮวงจุ้ย" 

: สอนเฉพาะกลุ่ม 1 ประจำปี 2552
สมทบช่วยเหลือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
( The War Veterans Organization of Thailand Under Royal
Patronage of His majesty the King )

 

 

      เรียน   ผู้เข้าอบรมฮวงจุ้ยสอนเฉพาะกลุ่ม 1 ประจำปี 2552
      เรื่อง    แจ้งข่าวสารการนำรายได้สมทบช่วยเหลือองค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
      สิ่งที่ส่งมาด้วย    ภาพรายละเอียดการนำรายได้สมทบจำนวน 4 ภาพ

                     ด้วย สำนักแชลั้งได้จัดการนำรายได้สมทบช่วยเหลือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่เรียบร้อยดีแล้ว  ตามเอกสารด้านล่าง

                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

  

 

Update   11 - 1 - 2009     @ Webmaster


:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com

Privacy Policy : นโยบายความเป็นส่วนตัว