ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  มงคลธรรม
 มงคลธรรม : หน่วยงานที่พร้อมเป็นช่องทางรองรับสำหรับผู้ประสงค์จะทำบุญด้วยวิธีต่าง ๆ

 

 
  ใบโพธิ์  
 
หน่วยงานที่พร้อมเป็นช่องทางรองรับสำหรับผู้ประสงค์จะทำบุญด้วยวิธีต่าง ๆ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
โทรศัพท์ 0-2435-5281 , 0-2433-6292
รับบริจาคเงิน สิ่งของ และของเล่น
รับบริจาคทุนสร้างสนามเด็กเล่น
รับอาสาสมัครสอนอาชีพเด็ก รวมทั้งอาสาสมัครเล่นกับเด็ก
รับอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิเด็ก
โทรศัพท์ 0-2814-1281-7 หรือ
http://www.ffc.co.th
รับบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร และรับอาสาสมัครในโครงการต่าง ๆ
            1. โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
โทรศัพท์ 0-1376-1252 , 0-9918-3269
            2. สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
โทรศัพท์ 0-2881-1734
            3. สถาบันการ์ตูนไทย
โทรศัพท์ 0-2881-1734
            4. สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก
โทรศัพท์ 0-2412-7126 , 0-2412-7128
            5. โครงการบ้านทานตะวัน
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7
            6. โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7
            7. สถาบันเด็ก
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2247-4135
            8. สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2246-8714-5

กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา
โทรศัพท์ 0-2255-5531-2 หรือ
http://www.bannok.com หรือ http://www.backtohome.org
รับอาสาสมัคร " ครูบ้านนอก " ให้แก่เด็กชาวเขาใน จ.เชียงราย

มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 0-4572-2241
รับอาสาสมัครดูแลเด็กแรกเกิดถึงสามขวบ
รับอาสาสมัครสอนหนังสือและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็ก

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
โทรศัพท์ 0-2260-0229 หรือ
http://www.cmnet.or.th/drsm
รับบริจาคทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์

กลุ่มเสขิยธรรม
รับบริจาคเงินสนุบสนุนพระสงฆ์และแม่ชีที่ทำงานด้านเยาวชน การศึกษา
และสิ่งแวดล้อม
รับอาสาสมัครร่วมจัดกิจกรรมอบรม เสวนา ภาวนา

มูลนิธิสุขภาพไทย
โทรศัพท์ 0-2954-3490-1 , 0-2589-4243 , 0-2591-8092 หรือ
http://www.thaihof.org หรือ http://www.healthsquare.org
รับอาสาสมัครทำงานเกษตรกรรมธรรมชาติ และอาสาสมัคร นักข่าวสุขภาพ
แจ้งข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต และช่วยกระจายข่าวดี ๆ ด้านสุขภาพให้เพื่อน ๆ

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
โทรศัพท์ 0-2277-9380-1 , 0-2277-9653
รับอาสาสมัครทำงานพัฒนาชุมชนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และ
อาสาสมัครขายผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
โทรศัพท์ 0-2372-2113-4 หรือ
http://www.aidsaccess.com
รับอาสาสมัครผู้ให้คำปรึกษาด้านเอดส์

สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)
โทรศัพท์ 0-2373-2886
รับบริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์ป่วยหรือประสบภัย
รับอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
โทรศัพท์ 0-2952-5060-2 หรือ
http://www.consumerthai.org
รับอาสาสมัครทำงานพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค


HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com