ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  มงคลธรรม
 บทสวดมนต์มงคล มงคลแห่งชีวิต

คาถาสืบสร้างทางสวรรค์ - นิพพานของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี)

หมั่นทานศีลภาวนา และระลึกถึง

พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะโม พุทธายะฯ


หมั่นภาวนา จะทำให้มีความสุข - อายุยืนและนิพพาน

การเริ่มต้นและวิธีการสวด
การเริ่มต้นสวดภาวนาให้หาวันดี คือวันพฤหัสบดี เป็นวันเริ่มต้น โดยน้อมนำดอกไม้ ธูปเทียน ถวายบูชา คุณพระศรีรัตนตรัย และดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธ์ ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ถ้าที่วัดระฆังได้ก็ยิ่งดี ถ้าไปไม่ได้ ก็ให้ระลึกถึงท่าน หันหน้าไปทางวัดระฆัง ก็ใช้ได้ เมื่อบูชาพระรัตนตรัย และดวงวิญญาณ ของเจ้าประคุณสมเด็จแล้ว จึงเริ่มต้นสวด โดยอ่านตามบทให้ได้ ๑ จบ ก็เป็นอันเสร็จพิธีเริ่มต้น
จากนั้นก็หมั่นท่องบ่อยๆ จนจำได้แม่นยำ ยิ่งคล่องก็ยิ่งดี ก่อนนอนทุกคืน
สวดเสียหนึ่งจบ ถ้าจะเดินทางไปต่างถิ่น ก่อนจะไป ให้สวดภาวนาเสียหนึ่งจบ จึงบ่ายหน้าไปจะปลอดภัย นอนกลางคืนไม่สะดุ้งตกใจ หรือหวาดผวา เช้าตื่นมา จะทำน้ำมนต์ล้างหน้า ก็ให้จุดธูปเทียนบูชา ว่าพระคาถาเสียหนึ่งจบ นำน้ำไปล้างหน้า รดตัว จะมีกำลังใจ จะทำมาค้าขาย ระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทำน้ำมนต์ ด้วยพระคาถานี้ นำไปพรมข้าวของจะขายดี จะมีพระของสมเด็จฯหรือไม่ก็ตาม สวดพระคาถานี้ ก็เท่ากับมีพระสมเด็จฯ ของท่านเหมือนกัน เจ็บไข้ได้ป่วย ทำน้ำมนต์ ด้วยพระคาถานี้ จะช่วยได้ไม่มากก็น้อย หมั่นภาวนาไว้ จะมีสุคติภูมิเป็นที่ตั้ง มีเหตุอันตราย จะทำให้แคล้วคลาดไป ใครคิดร้ายก็แพ้ภัย เป็นของมีค่านับประมาณมิได้ เป็นสมบัติอันอมตะ ที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน ใช้สวดภาวนา ป้องกันภัย

" พระพุทธศานาเป็นศาสนาที่พระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ในแก่นของพระธรรมแล้ว "

ขอโมทนาบุญแก่ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่าน...สาธ

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com