ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสื
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  รู้จักฮวงจุ้ย 24 ทวารกับทิศทั้ง 8 : ( 24 Door~ 8 Directions)

24 ทวาร

ฮวงจุ้ย ยี่สิบสี่ทวาร

หลักวิชาฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์แบบ ทิศทางของประตูคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย

ประตูหรือทวารที่เปิดจากบ้านที่อยู่อาศัยไปสู่โลกภายนอก

เป็นจุดช่องทางของทิศที่เราสัญจรไปเสาะแสวงหาสิ่งที่ต้องการ

หรือเป็นจุดเปิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นทั่วไป และเป็นจุดที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาหาสู่เจ้าบ้าน

ประตูจึงเป็นทั้งทิศทางที่เปิดรับ และเป็นจุดเริ่มต้นในการรุก

ทวารที่หนึ่ง.
มีนามว่า
ทวารแห่งบุญวาสนา
ทวารที่สอง.
มีนามว่า
ทวารแห่งโรคห่า
ทวารที่สาม.
มีนามว่า
ทวารรับโชค
ทวารที่สี่.
มีนามว่า
ทวารป่วยเรื้อรัง
ทวารที่ห้า. 
มีนามว่า
ทวารคดีความ
ทวารที่หก.
มีนามว่า
ทวารยศฐาบรรดาศักดิ์
ทวารที่เจ็ด.
มีนามว่า
ทวารขุนนางใหญ่
ทวารที่แปด.
มีนามว่า
ทวรแขวนคอตน
ทวารที่เก้า. 
มีนามว่า
ทวารเริญเข็มแข็ง
ทวารที่สิบ.
มีนามว่า
ทวารมากบุญบารมี
ทวารที่สิบเอ็ด.
มีนามว่า
ทวารสำเร็จโทษ
ทวารที่สิบสอง.
มีนามว่า
ทวารวิกลจริต
ทวารที่สิบสาม.
มีนามว่า
ทวารปากเสียง
ทวารที่สิบสี่.
มีนามว่า
ทวารหม่อนไหมเจริญ
ทวารที่สิบห้า.
มีนามว่า
ทวารเพิ่มนา
ทวารที่สิบหก.
มีนามว่า
ทวารสะอื้นในอก
ทวารที่สิบเจ็ด. 
มีนามว่า
ทวารประตูกำพร้า
ทวารที่สิบแปด.
มีนามว่า
ทวารร่ำรวย
ทวารที่สิบเก้า.
มีนามว่า
ทวารอนุวินาศ
ทวารที่ยี่สิบ.
มีนามว่า
ทวารตัณหาราคะ
ทวารที่ยี่สิบเอ็ด. 
มีนามว่า
ทวารญาติเกี่ยวดอง
ทวารที่ยี่สิบสอง.
มีนามว่า
ทวารรื่นเริง
ทวารที่ยี่สิบสาม.
มีนามว่า
ทวารล้มสลาย
ทวารที่ยี่สิบสี่.
มีนามว่า
ทวารเจริญลาภา

"  ชื่อของวิชานี้ อ.สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล คือ ต้นกำเนิดแรก
และเป็นสุดยอดแห่งวิชาของ ฮวงจุ้ย สำนักแชลั้ง "

 

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com