ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  กฏและทฤษฎี และความรู้เบื้องต้น ดาว 9 ดวง : (9 Stars Theory)

 

กฏและทฤษฎีต่าง ๆ

กฎ และ ทฤษฏี ทางศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น มีอยู่หลากหลาย
เพราะ แต่ละ ทฤษฏี ย่อมมีข้อเด่น และด้อย แตกต่างกันออกไป
เราจึงต้องศึกษา เพื่อนำมาปรับสมดุลในการใช้งาน ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม
ตามสภาพของยุค และสิ่งแวดล้อมด้วย มิใช่ นำมาใช้โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด แต่หาความเหมาะสมลงตัวไม่ได้ นั้นถือว่า ยังไม่ถูกต้อง
ตามหลักเบื้องต้นของศาสตร์วิชา ของฮวงจุ้ย
เพราะโดยหลักและหัวใจแล้ว " ฮวงจุ้ย " คือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง
ของการปรับสมดุล ให้มีความกลมกลืนสอดคล้อง พอดี สมดุล อย่างที่สุด

มีทฏษฏีที่ปรากฏ และเป็นที่รู้จักกันอยู่ในเมืองไทย ประมาณ 10หลัก อาทิเช่น

- ดาว 9 ยุค (เฮี่ยงคงปวยแช)
- 64 ข่วย (หลักจับซี้ข่วย)
- มังกร 8 ทวาร (เหล่งมึ้งโป๊ยเก็ก)
- ไต้ซำง้วน
- ดาวเหิรม่วงขาว (จี๋แปะก๊วก)
- แปดทิศแปดปฏิกริยา (โป๊ยแทะเหม่งเกี่ย)
- กิ๋วแชฮวงข่วย และ โหงวกุ้ยอุ่งไช้
- สามประสาน (ซาฮะ ซี้เก๊ก, 60 มังกร, 72 มังกร, 120 มังกร)
- วิชาขี่มึ้งตุ่งกะ (ประตูมหัศจรรย์)
- วิชาฮวงจุ้ยธิเบตหมวกดำ

ความรู้เบื้องต้น ดาว 9 ดวง

ดาว9ดวง

รูปดาวในยุคพื้นฐาน

ทำความรู้จักกับชื่อของดาวทั้ง 9 ดวง

ชื่อของดวงดาว ทั้ง 9 ดวงตามหลักของจีน ในหลักวิชาฮวงจุ้ย
หรือที่เรารู้จักและมักจะได้ยินได้เห็นเป็นประจำ ในเรื่องของวิชาดาวเหิร
และดาว 9 ยุค นั้น เกิดจากการที่ ( ในแง่หลักทาง วิทยาศาสตร์ )
อิทธิพลของดวงดาว ที่ส่งผลดึงดูดต่อกัน โดยที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ต่อ ดวงอาทิตย์
โดยปรากฎการณ์นี้ จะเกิดขึ้นซ้ำๆ ทุกๆ 20 ปี ในขณะที่ดวงดาวทำปฎิกิริยาต่อกันนั้น
เนื่องจากดาวทั้ง สองนั้น มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงส่งผลให้พลังงานต่างๆ ในจักรวาล
มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น  ไม่แปลกเลยที่พลังงานดังกล่าว จะส่งผลให้โลก
ได้รับพลังงานประจุไฟฟ้านี้ จากดวงอาทิตย์ มากขึ้นมหาศาล
ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพลังงานบนโลกขึ้น 1 ครั้ง ในรอบ 20 ปี


โดยประมาณ สรุปได้ว่าปรากฎการณ์จะเกิดขึ้น ทุกๆ 20 ป


ได้มีการกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้
มีผลมาจากการโคจรของดวงดาวทั้ง 9 ดวง
แต่ในแง่ของตำนานเทพเจ้า ได้มีการแบ่งแยกประเภทของมังกร ออกเป็น 9 ชนิด
ซึ่งในอดีตกาลมังกรแต่ละตัว ก็คือ ตัวแทนของเทพกษัตริย์ ที่ถือว่าเป็นสิ่งสูงส่ง
และเปรียบเสมือน ตัวแทนของจักรวาล ด้วยที่มาดังกล่าว
หลาย ๆ ท่านก็คงทราบแล้ว ประเภทของมังกร ทั้ง 9 ชนิด
ได้ถูกกำหนดเป็นตัวแทนของดวงดาวทั้ง 9 ดวง เช่นกัน
โดยดวงดาวแต่ละดวงนั้นจะมีความแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ชื่อดวงดาว สีสัน เช่น

ยุค
ชื่อดาว
พลังธาตุ
แทนด้วยสี
ความหมายทั่วไป
ดาวบินหนึ่งขาว
ทิลั้ง
น้ำ
ขาว
การเปลี่ยนแปลง การเกิดใหม่
การพัฒนา
ดาวบินสองดำ
กือมึ้ง
ดิน
เหลือง
ป่วยไข้ การเยียวยา การพักฟื้น
ดาวบินสามมรกต
หรือดาวสามมาร
ลุกซุ้ง
ไม้
เขียว

ทะเลาะวิวาทปล้นสดมภ์
การโกรธเคือง ก่อกวน

ดาวบินสี่เขียว
บุ้นเชียง
ไม้
เขียว
ดาวบัณฑิต การศึกษา
ความรัก ปรัญชา
ดาวร้ายห้าเหลือง
เหนี่ยมเก็ง
ดิน
เหลือง
การหยุดนิ่ง มีสองลักษณะเป็นทั้ง
อินและหยาง เทพเจ้าโรคระบาด
ดาวบินหกขาว
บู้เข็ก
ทอง
ขาว
ยศถาบรรดาศักดิ์ ขุนนาง เสนาบดี
ข้าราชการ ทรัพย์สมบัติ โชคลาภ สุขะ พละ
ดาวร้ายเจ็ดแดง
พั้วกุง
ทอง
ขาว
ทำลาย ทะเลาะวิวาท โจรภัย
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน
ดาวบินแปดขาว
จ๊อหู
ดิน
เหลือง
โชคลาภ กำไร มีผลตอบแทน
ดาวบินเก้าม่วง
อิ่วเผียก
ไฟ
แดง
ชื่อเสียง เกียรติยศ ความสำเร็จ
เริงร่า ความยินดี

ด้วยเหตุและผลดังกล่าว นักดูฮวงจุ้ยของจีน จึงแบ่งยุคทางฮวงจุ้ยเป็น 9 ยุค
โดยย่อยเป็นยุคละ 20 ปี
เพื่อใช้ในการคำนวนพลังปราณของวิชาฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค
และในปัจจุบันนั้น โลกได้ดำเนินมาถึงยุคที่ 8 แล้ว
โดยได้เปลี่ยนและเริ่มต้นใน ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา

ดาวยุค8

รูปดาวในยุค 8

กระแสพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความน่าสนใจอยู่มาก
เพราะว่าพลังงานที่ดีและเป็นมงคลนั้นได้มีการเคลื่อนที่และย้ายเกิดขึ้น
และพลังงานที่ไม่ดีหรืออัปมงคลนั้น ก็มีการเคลื่อนย้ายเช่นกัน
ดังนั้นฮวงจุ้ยที่เคยดีมา 20 ปีก่อน ในปัจจุบันอาจจะดีไม่เท่าเดิมหรือเสื่อมถอยลง
และ ในฮวงจุ้ยที่ไม่ดี อาจเกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่ส่งผลดีนั้น ย่อมเป็นไปได้เสมอ
ดังนั้น ศาสตร์วิชานี้ ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
ต่อผู้ที่สนใจศึกษาวิชาศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วยเช่นกัน

จบภาคแรก
โปรดติดตามภาค 2


HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com