ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  เข็มทิศจีน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า " หล่อแก " : (Luo Pan)


เข็มทิศจีน (หล่อแก ) หรือ Luo Pan

หล่อแก

Luo     หมายถึง ตาข่ายที่โอบล้อมทุกสิ่งทุกอย่าง
Pan     หมายถึง เครื่องมือ ภาชนะ. หมายถึงการผสมผสานของฟ้าและดิน

โดยเฉพาะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ยึดเหนี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน เข็มทิศจีนหรือหล่อแก
ได้รับการพัฒนามาในช่วง 2000ปี ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัด พลังปราณของโลก ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต และซินแสฮวงจุ้ยในแต่ละรุ่น
ได้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอย่างต่อเนื่อง
หล่อแกจึงเป็นที่รวมของความรู้แห่งฮวงจุ้ย และเกิดการเคารพนับถือประหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หล่อแกมีสองแบบหลักๆ แต่รวมมี 3 แบบ คือ

   1. ซี้เก็ก ( San He , สามประสาน)

เข็มทิศฮวงจุ้ย ทฤษฎีซาฮะ สี่เก็ก : เป็นเข็มทิศฮวงจุ้ย (หล่อแก) ที่ใช้หาทิศทาง
ภายใต้แนวคิดของ ฟ้า ดิน มนุษย์ และ ปฏิกิริยาของกลุ่มดาวฤกษ์
ภายใต้แนวคิดกระแสพลังของ 24 ทิศทาง

   2. ซำง้วน (San Yuan , 3ยุค)

เข็มทิศฮวงจุ้ย ทฤษฎีซำง้วน (ลักจั๊บสี่ข่วย) : เป็นเข็มทิศฮวงจุ้ย (หล่อแก) ที่ใช้หาทิศทางภายใต้แนวคิด “อี้จิง”
โดยผสมผสานธรรมชาติทั้ง 8 ชนิด ได้แก่ ฟ้า ดิน สายลม ทะเลสาบ ไฟ ภูเขา สายฟ้า น้ำ หรือก็คือ 8 ทิศทางหลัก
แล้วมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียน จนกระทั่งก่อเกิดเป็นแนวคิดกระแสพลังของ 64 ทิศทาง

   3. แบบผสมจากทั้งสองแบบหลัก
หล่อแกนั้น มีหลายขนาด

ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว มาจากเลข 4 คือ 4 ฤดูกาล , ขนาด 8 นิ้วมาจาก 8 ข่วย
แล ะ ขนาด 12 นิ้วมาจาก 12 นักษัตรราศีล่างในหล่อแก นั้นๆ จะมีความหมายบ่งบอกถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ลักษณะบ่งชี้ถึง ทิศทาง กับฤดูกาล
ธาตุทั้ง 5  ฟ้าและภูเขา ซึ่งจะแบ่งออกเป็นชั้นๆ หรือ วงใน นอก ถัดกันไป
ตามแต่ ละขนาด ใหญ่เล็ก  ขนาดใหญ่ 
(ที่มีหลายชั้น มักจะมีทั้งหมดของคุณสมบัติที่บอกมา  )  ซึ่งเหล่านักดูฮวงจุ้ยหลายท่าน
นิยม เพราะอาจจะดูโก้เก๋ ดี  และก็มีอีกหลายท่านที่ ไม่สามารถล่วงรู้ถึงคุณสมบัติ
ชั้นต่างๆ ที่จะสามารถนำออกมาใช้ได้ ทั้งหมด

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com