ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  หลักการค้นหา "ฉี้" : (Shi Xing Fa)


ชี่

เราคงเคยสงสัยกันมานักต่อนักแล้วว่า ทำไม ?
  • บ้านบางหลังดูมีลักษณะฮวงจุ้ยที่ดี _แต่ยังมีปัญหาด้านสุขภาพ ?
  • บ้านบางหลังทั้งฮวงจุ้ยและสภาพแวดล้อมดีสวยงามหรูหรา  _แต่ก็ยังมีปัญหา
    ทางด้านบารมีในสังคม ?
  • บ้านบางหลังทำเลที่ตั้งดี _แต่ก็ยังประสบปัญหาทางด้านการเงิน ?
    และยังประสบปัญหาร้ายๆ ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

เหุตผลหนึ่งที่ เป็นหลักการง่ายๆของหลักการฮวงจุ้ยนั้นคือ พลังงานบางอย่างที่ส่งผลมายังตัวบ้าน
ซึ่งนั้นก็คือ พลัง ฉี้ นั้นเอง

ฉี้ เดินทางและเคลื่อนไหวโดยการอาศัยอากาศเป็นตัวกลาง  และ น้ำ
เป็นตัวควบคุมการหยุดจังหวะของฉี้ ดังนั้นเราจึงมักจะได้ยิน คำพูดที่ว่า

" ลมที่แรงจะพัดฉี้ กระจาย และ น้ำสามารถกักเก็บฉี้ได้ "

ดังนั้น ศาสตร์ในการนำพลังฉี้ที่ดี มาใช้ ได้นั้นเราเรียกกันว่า Xing Fa หรือ ชัยภูมิศาสตร์นั้นเอง

" ฉี้ " (สำเนียงจีนกลาง) -----> หรือ " ขี่ " (สำเนียงแต้จิ๋ว)
คือ พลังที่มาจากทิศทางรอบตัวของเรา หรือ ที่เรียกกันว่า พลังจักรวาล
หรือ ปราณฉี้ (หลีขี่) ฉี้ เป็นพลังที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งของโลก
ซึ่งจะแทรกตัวอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
หรือจับต้องด้วยมือ

ปราณฉี้ แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ คือ
ปราณฉี้เข้มแข็ง (อ๋วงขี่)
ปราณฉี้อ่อนแอ (ซวยขี่)
ปราณฉี้ให้คุณ (เกียกขี่) และ ปราณฉี้ให้โทษ (สัวะขี่)

แล้วยังแบ่งเป็น 2 พลัง คือ พลังอิม (ขั้วลบ) พลังเอี๊ยง (ขั้วบวก)
และเป็นธาตุต่างๆ ห้าธาตุ (เบญจธาตุ) ซึ่งประกอบด้วย ทอง น้ำ ไม้ ไฟ และดิน
นักปราชญ์จีนได้ค้นพบว่า โลกคือสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่
และมีกระแสแม่เหล็กที่ก่อให้เกิดปราณฉี้ 8 พลัง (8 ข่วย)
24 ทิศทาง ( 24 ซัว) และ 64 ปฏิกิริยา (64 ข่วย)
มีผลกระทบต่อมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไป พลังฉี้ที่ดีสะสมมากขึ้นพลังจักรวาล
ฉี้ ก็จะก่อให้เกิดความสุข ความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย มีเกียรติยศ ชื่อเสียง

บ้านที่เป็นปัญหาต่างๆนั้น บางครั้งเราต้องนึกถึง " ฉี้ " ที่เสียด้วย

  วิธีสังเกตุพลังฉี้ในธรรมชาติ หลักดังที่จะกล่าวนี้ เป็นแนวทางเบื้องต้นที่ควรรู้ไว้
   
  1. มีภูเขาที่ใด ที่นั้นมี " ฉี้ "
เพราะภูเขานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มานานมาก
ดังนั้น พลังของชี่ ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมักจะอยู่ตามเขา ใหญ่ๆ และนานมาแล้ว
  2. มีกระแสน้ำที่ใด ที่นั้นมี " ฉี้ "
เพราะกระแสน้ำดังที่เคยกล่าวมาข้างต้น เป็นที่เก็บกัก พลัง ชี่ นั้นเอง
โดยเฉพาะ แม่น้ำ คลอง ทะเล
ลำธาร น้ำพุ น้ำตก หรือตู้เลี้ยงปลาที่มีฟองอากาศเคลื่อนไหว
  3. มีก้อนหินใหญ่ที่มีผิวขรุขระ ตามธรรมชาติที่ใด ที่นั้นมี " ฉี้ "
  4. มีต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติที่ใด ที่นั้นมี " ฉี้ "
  5. มีถ้ำใหญ่ที่ใด ที่นั้นมี " ฉี้ "

 


:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com