ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  รู้จักกับ 24 ภูมิทวาร กับทิศทั้ง 8 : (24 landscape ~ 8 Directions)

24ภูมิทวาร

ทิศทางที่ถูกต้องตามลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัยนั้น เราสามารถแยกย่อยได้ จาก 8 ทิศ

ในหนึ่งทิศมี 3 ภูมิ รวมเป็น 24 ภูมิ

และยังสามารถแยกแยะจุดที่ดี และถูกต้องออกมาให้ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นได้อีก

 

ในนี้จะบอกถึง ชื่อภูมิ สังกัดทิศ และองศานั้น

1. ทิศใต้ 
( S ) นามว่าภูมิ
เปี้ย
 
2. ทิศใต้  
( S ) นามว่าภูมิ
โง้ว
  สังกัดทิศใต้
มีองศาตั้งแต่  172.6 - 187.5
3. ทิศใต้  
( S ) นามว่าภูมิ
เต็ง
 
4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้  
( W/S ) นามว่าภูมิ
บี่
  สังกัดทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้
มีองศาตั้งแต่  202.6 - 217.5
5. ทิศตะวันตกเฉียงใต้  
( W/S ) นามว่าภูมิ
คุง
  สังกัดทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้
มีองศาตั้งแต่  217.6 - 232.5
6. ทิศตะวันตกเฉียงใต้  
( W/S ) นามว่าภูมิ
ซิง 
  สังกัดทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้
มีองศาตั้งแต่  232.6 - 247.5
7. ทิศตะวันตก  
( W ) นามว่าภูมิ
แก
  สังกัดทิศตะวันตก
มีองศาตั้งแต่  247.6 - 262.5
8. ทิศตะวันตก  
( W ) นามว่าภูมิ
อิ้ว
  สังกัดทิศทิศตะวันตก
มีองศาตั้งแต่  262.6 - 277.5
9. ทิศตะวันตก  
( W ) นามว่าภูมิ
ซีง
  สังกัดทิศทิศตะวันตก
มีองศาตั้งแต่  277.6 - 292.5
10. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
( W/N ) นามว่าภูมิ
สุก
  สังกัดทิศทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
มีองศาตั้งแต่  292.6 - 307.5
11. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
( W/N ) นามว่าภูมิ
เคี้ยง
  สังกัดทิศทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
มีองศาตั้งแต่  307.6 - 322.5
12. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
( W/N ) นามว่าภูมิ
ไห
  สังกัดทิศทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
มีองศาตั้งแต่  307.6 - 322.5
13. ทิศเหนือ  
( N ) นามว่าภูมิ
หยิม
  สังกัดทิศเหนือ
มีองศาตั้งแต่  337.6 - 352.5
14. ทิศเหนือ  
( N ) นามว่าภูมิ
จื้อ 
  สังกัดทิศเหนือ
มีองศาตั้งแต่  352.6 - 07.5
15. ทิศเหนือ  
( N ) นามว่าภูมิ
กุ่ย
  สังกัดทิศเหนือ
มีองศาตั้งแต่  07.6 - 22.5
16. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
( E/N ) นามว่าภูมิ
ทิ่ว
  สังกัดทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มีองศาตั้งแต่  22.6 - 37.5
17. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
( E/N ) นามว่าภูมิ
กึ่ง
  สังกัดทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มีองศาตั้งแต่  37.6 - 52.5
18. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
( E/N ) นามว่าภูมิ
อิ๊ง
  สังกัดทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มีองศาตั้งแต่  52.6 - 67.5
19. ทิศตะวันออก  
( E ) นามว่าภูมิ
กะ 
  สังกัดทิศตะวันออก
มีองศาตั้งแต่  67.6 - 82.5
20. ทิศตะวันออก  
( E ) นามว่าภูมิ
เบ้า 
  สังกัดทิศตะวันออก
มีองศาตั้งแต่  82.6 - 97.5
21. ทิศตะวันออก  
( E ) นามว่าภูมิ
อิก
  สังกัดทิศตะวันออก
มีองศาตั้งแต่  97.6 - 112.5
22. ทิศตะวันออกเฉียงใต้  
( E/S ) นามว่าภูมิ
ซิ้ง
  สังกัดทิศตะวันออกเฉียงใต้
มีองศาตั้งแต่  112.6 - 127.5
23. ทิศตะวันออกเฉียงใต้  
( E/S ) นามว่าภูมิ
สุ่ง
  สังกัดทิศตะวันออกเฉียงใต้
มีองศาตั้งแต่  127.6 - 142.5
24. ทิศตะวันออกเฉียงใต้  
( E/S ) นามว่าภูมิ
จี๋ 
  สังกัดทิศตะวันออกเฉียงใต้
มีองศาตั้งแต่  142.6 - 157.5

ธาตุที่กล่าวมาทั้ง ห้าธาตุนั้น อันได้แก่ ไฟ ดิน ทอง น้ำ ไม้ถือเป็นองค์ประกอบแห่งทุกสรรพสิ่ง

รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต มีจิตวิญญานหรือไม่มีก็ตาม

อิทธิพลของธาตุทั้งห้า  มีความเกี่ยงข้องกันในเชิงปริมาณ

ความเด่นด้อยในตัวธาตุ เมื่อรวมกันเป็นกลุ่มHOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com