ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  รู้จักทิศทั้ง 8 : (8 Directions)

องศาทิศทั้ง8

 

" ชื่อของทิศทั้ง8 และองศา ที่ต้องรู้และศึกษา และ ควรอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ "

ทิศทางต่างๆ เกิดจากแนวคิดและความเชื่อของนักปราชญ์จีนโบราณที่ว่า
ธรรมชาติกำเนิดทิศ ฟ้าดินกำเนิด คุณสมบัติต่างๆ
เมื่อใฝ่รู้ที่จะเริ่มเรียนวิชาฮวงจุ้ย ย่อมต้องรู้จักและเข้าใจทิศทั้ง 8
เพราะถ้าไม่รู้จักก้อเปรียบประดุจ
" การเริ่มแต่งหนังสือ แต่ไม่รู้จักภาษา "
ดังนั้น พื้นฐานแห่งศาสตร์วิชานี้ ต้องอาศัยความรู้เบื้องต้น ปูทางไปก่อน
อย่ารีบร้อน แต่พยายามหมั่นฝึกฝน และใฝ่ที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
โดยเมื่อพื้นฐานนั้นแน่นแล้ว ย่อมส่งผลถึงอนาคตที่ดี
" ศาสตร์วิชานี้ ต้องการความแม่นยำ ความเฉลียว หมั่นสังเกต
และสิ่งสำคัญคือ คุณธรรม "

แรงพลังที่ดี ย่อมดึงดูดแรงธรรมชาติที่ดีเข้าหากันเสมอ

ทิศ / สัญลักษณ์
องศา /
รหัสอิมเอี้ยง
อายุ /
มุมความหมาย
1. ทิศใต้  ( S )
หรือภาษาจีนออกเสียงว่า  ลี้ ( เสียงใกล้เคียง )   
157.6 - 202.5
16 - 30 ป
สัญลักษณ์คือ ไฟ ความร้อน เพศหญิง เปรียบธิดาคนรอง
     รหัสประจำทิศ   9
-------------------------------------------------------------------------------- 
2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ( W/S )
หรือภาษาจีนออกเสียงว่า  คุง ( เสียงใกล้เคียง )   
     รหัสประจำทิศ   2
 -------------------------------------------------------------------------------- 
3. ทิศตะวันตก  ( W )
หรือภาษาจีนออกเสียงว่า  ต๋วย ( เสียงใกล้เคียง )   
247.6 - 292.5
1 - 15 ป
  --------------------------------------------------------------------------------
4. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ( W/N )
หรือภาษาจีนออกเสียงว่า  เคี้ยง ( เสียงใกล้เคียง )   
     รหัสประจำทิศ   6
อุปถัมภ
 -------------------------------------------------------------------------------- 
5. ทิศเหนือ  ( N )
หรือภาษาจีนออกเสียงว่า  ขั้ม ( เสียงใกล้เคียง )   
16 - 30 ป
     รหัสประจำทิศ   1
 -------------------------------------------------------------------------------- 
6. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ( E/N )
หรือภาษาจีนออกเสียงว่า  กึ่ง ( เสียงใกล้เคียง )   
22.6 - 67.5
1 - 15 ป
     รหัสประจำทิศ   8
 -------------------------------------------------------------------------------- 
7. ทิศตะวันออก  ( E )
หรือภาษาจีนออกเสียงว่า  จิ้ง ( เสียงใกล้เคียง )   
67.6 - 112.5
31 - 45 ป
     รหัสประจำทิศ   3
 -------------------------------------------------------------------------------- 
8. ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ( E/S )
หรือภาษาจีนออกเสียงว่า  สุ่ง ( เสียงใกล้เคียง )   
112.6 - 157.5
     รหัสประจำทิศ   4
 -------------------------------------------------------------------------------- 

***  สังเกตุ ในทิศทั้งแปด จะไม่มีรหัสเลข 5
เนื่องจากหมายเลข 5 จะแทนในตำแหน่งพื้นที่ตรงกลางนั้นๆ
ของทิศทางทั้ง 8รหัสต่างๆ มาจากการถอดรหัสลายจากหลังเต่า ของคนจีนโบราณ

 :: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com