ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  การปลูกไม้เลื้อย กับผลของสุขภาพ : (Planting climber)

ไม้เลื้อย

" การปลูกต้นไม้นั้น มีความสำคัญโดยเฉพาะไม้ที่เป็นไม้เลื้อย
เพราะชนชาวจีนมีความเชื่อถือในศาสตร์นี้ค่อนข้างมาก "

 

" โดยปกติตามหลักแล้ว ตันไม้ มีส่วนช่วยให้ฮวงจุ้ยมีผลดีขึ้น แม้แต่บ้านที่มีลักษณะ
ไม่สมประกอบ อาจใช้ต้นไม้เข้ามาช่วยจัดมุมเปลี่ยนบรรยายกาศจากซบเซา

ให้เป็นสดชื่น เจริญตาเจริญใจ เป็นการช่วยเพิ่มพลังปราณ หรือเรียกว่า " ขี่ หรือ ฉี้ "
ในบรรยากาศของห้องให้เต็มขึ้นมา คล่องตัว ผู้อยู่อาศัยย่อมแจ่มใสเบิกบานไปด้วย
ต้นไม้จึงมีบทบาทอย่างสูงในการจัดบ้าน และส่งเสริมบรรยากาศ ช่วยเพิ่มพลังปราณพิสุทธิ์
ให้แก่สถานที่อีกด้วย ตำราข้อห้าม สำหรับผู้อยู่อาศัย ที่ได้จัดบ้านด้วยต้นไม้ หรือปลูกต้นไม้
ให้ระวังในจุดที่ต้องห้ามที่ได้ทดสอบแล้วว่า มันสามารถก่อเหตุร้าย ได้แก่การเจ็บไข้ได้ป่วย
ของคนในครอบครัว ซึ่งอาจเป็นโรคประหลาด ที่ไม่ทราบสาเหตุของการเป็นมาอีกด้วย
แต่ต้นไม้ที่ห้าม กลับไม่ใช่พุ่ม มักจะเป็นไม้เลื้อย ไม้เถาว์ มุมบ้านที่ต้องห้าม
มิให้สร้างเรือนต้นไม้ในจุดนั้นๆด้วย เรือนไม้ที่ปลูกไม้เถาว์เหล่านั้น สามารถส่งผลกระทบ
และส่งผลต่อการเจ็บป่วยของคนในบ้าน แต่ไม้ยืนต้นหรือไม้กระถางสำหรับประดับอื่นๆ
มีผลกระทบเช่นกันแต่เบาบางกว่ามากนัก " นับว่าเป็นหลักพื้นฐาน ของสำนักแชลั้ง
ที่ไม่ยากจนเกินไปในการนำไปปรับ ประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

 

 
รหัสราศี
ทิศห้ามปลูก
ทิศห้ามหน้าบ้านหัน
 
 

( 1 )

ทิศ ตะวันตก

หน้าบ้านหันทิศตะวันตก  
 

( 2 )

ทิศ ตะวันออก

หน้าบ้านหันทิศตะวันออก  
 

( 3 )

ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้

หน้าบ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้  
 

( 4 )

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

หน้าบ้านหันทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
 

( 5 ) ชาย

ทิศ ตะวันออก

หน้าบ้านหันทิศตะวันออก  
 

( 5 ) หญิง

ทิศ ใต้

หน้าบ้านหันทิศใต้  
 

( 6 )

ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

หน้าบ้านหันทิศตะวันออกเฉียงใต้  
 

( 7 )

ทิศ เหนือ

หน้าบ้านหันทิศเหนือ  
 

( 8 )

ทิศ ใต้

หน้าบ้านหันทิศใต้  
 

( 9 )

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าบ้านหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com