ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
0 เล่ม
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  วันไหว้ขอบุตร ปีมะโรง 2567
ลำดับ
วัน
วันที่
เดือน
1.
อาทิตย์
7
มกราคม
2.
เสาร์
13
มกราคม
3.
พฤหัสบดี
25
มกราคม
4.
อังคาร
6
กุมภาพันธ์
5.
จันทร์
19
กุมภาพันธ์
6.
เสาร์
2
มีนาคม
7.
พุธ
20
มีนาคม
8.
จันทร์
1
เมษายน
9.
เสาร์
20
เมษายน
10.
พฤหัสบดี
2
พฤษภาคม
11.
พุธ
8
พฤษภาคม
12.
จันทร์
20
พฤษภาคม
13.
เสาร์
1
มิถุนายน
14.
เสาร์
8
มิถุนายน
15.
พฤหัสบดี
20
มิถุนายน
16.
อังคาร
2
กรกฎาคม
17.
จันทร์
8
กรกฎาคม
18.
เสาร์
20
กรกฎาคม
19.
พฤหัสบดี
1
สิงหาคม
20.
พฤหัสบดี
8
สิงหาคม
21.
อังคาร
20
สิงหาคม
22.
อาทิตย์
1
กันยายน
23.
เสาร์
7
กันยายน
24.
พฤหัสบดี
19
กันยายน
25.
อังคาร
1
ตุลาคม
26.
อังคาร
8
ตุลาคม
27.
อาทิตย์
20
ตุลาคม
28.
จันทร์
11
พฤศจิกายน
29.
เสาร์
23
พฤศจิกายน
30.
อาทิตย์
8
ธันวาคม
31.
ศุกร์
20
ธันวาคม

 


:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com