ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
0 เล่ม
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  วันห้ามเยี่ยมผู้ป่วย ห้ามอวมงคล(สำหรับบุคคลพลังปีอ่อน) ประจำปีฉลู 2564

 

ลำดับ
วัน
วันที่
เดือน
1.
พุธ
6
มกราคม
2.
พฤหัสบดี
7
มกราคม
3.
ศุกร์
22
มกราคม
4.
อาทิตย์
31
มกราคม
5.
พุธ
3
กุมภาพันธ์
6.
อังคาร
23
กุมภาพันธ์
7.
อาทิตย์
7
มีนาคม
8.
จันทร์
8
มีนาคม
9.
อังคาร
23
มีนาคม
10.
พฤหัสบดี
1
เมษายน
11.
อาทิตย์
4
เมษายน
12.
เสาร์
24
เมษายน
13.
พฤหัสบดี
6
พฤษภาคม
14.
ศุกร์
7
พฤษภาคม
15.
เสาร์
22
พฤษภาคม
16.
จันทร์
31
พฤษภาคม
17.
พฤหัสบดี
3
มิถุนายน
18.
พุธ
23
มิถุนายน
19
จันทร์
5
กรกฎาคม
20.
อังคาร
6
กรกฎาคม
21.
พุธ
21
กรกฎาคม
22.
ศุกร์
30
กรกฎาคม
23.
จันทร์
2
สิงหาคม
24.
อาทิตย์
22
สิงหาคม
25.
ศุกร์
3
กันยายน
26.
เสาร์
4
กันยายน
27.
อาทิตย์
19
กันยายน
28.
อังคาร
28
กันยายน
29.
ศุกร์
1
ตุลาคม
30.
พฤหัสบดี
21
ตุลาคม
31.
อังคาร
2
พฤศจิกายน
32.
พุธ
3
พฤศจิกายน
33.
พฤหัสบดี
18
พฤศจิกายน
34.
เสาร์
27
พฤศจิกายน
35.
อังคาร
30
ธันวาคม
36.
จันทร์
20
ธันวาคม

 

Update  25 - 12 - 2020   Webmaster


:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number


 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com