ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
0 เล่ม
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  วันห้ามเยี่ยมผู้ป่วย ห้ามอวมงคล(สำหรับบุคคลพลังปีอ่อน) ประจำปีมะโรง 2567

 

ลำดับ
วัน
วันที่
เดือน
1.
อาทิตย์
7
มกราคม
2.
อังคาร
16
มกราคม
3.
ศุกร์
19
มกราคม
4.
พฤหัสบดี
8
กุมภาพันธ์
5.
อังคาร
20
กุมภาพันธ์
6.
พุธ
21
กุมภาพันธ์
7.
พฤหัสบดี
7
มีนาคม
8.
เสาร์
16
มีนาคม
9.
อังคาร
19
มีนาคม
10.
จันทร์
8
เมษายน
11.
เสาร์
20
เมษายน
12.
อาทิตย์
21
เมษายน
13.
จันทร์
6
พฤษภาคม
14.
พุธ
15
พฤษภาคม
15.
เสาร์
18
พฤษภาคม
16.
ศุกร์
7
มิถุนายน
17.
พุธ
19
มิถุนายน
18.
พฤหัสบดี
20
มิถุนายน
19.
ศุกร์
5
กรกฎาคม
20.
เสาร์
13
กรกฎาคม
21.
อาทิตย์
14
กรกฎาคม
22.
อังคาร
6
สิงหาคม
23.
อาทิตย์
18
สิงหาคม
24.
จันทร์
19
สิงหาคม
25.
อังคาร
3
กันยายน
26.
พฤหัสบดี
12
กันยายน
27.
อาทิตย์
15
กันยายน
28.
เสาร์
5
ตุลาคม
29.
พฤหัสบดี
17
ตุลาคม
30.
ศุกร์
18
ตุลาคม
31.
เสาร์
2
พฤศจิกายน
32.
จันทร์
11
พฤศจิกายน
33.
พฤหัสบดี
14
พฤศจิกายน
34.
พุธ
4
ธันวาคม
35.
จันทร์
16
ธันวาคม
36.
อังคาร
17
ธันวาคม

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com