ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
สถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  รู้จักกับคำว่า " ฮวงจุ้ย " ต้นกำเนิดสรรพสิ่ง : (Fengshui)

ฮวงจุ้ย

  ฮวงจุ้ย      เป็นคำ ภาษาจีน     มีทั้งการออกเสียงแบบสำเนียง แต้จิ๋ว
ออกเสียงว่า    ฮวงจุ้ย

 ออกเสียงแบบสำเนียง จีนกลาง   ออกเสียงว่า    เฟิงสุ่ย

      ฮวง  หรือ เฟิง   แปลว่า  ลม / จุ้ย  หรือ  สุ่ย  แปลว่า  น้ำ  ทั้งสองสิ่งล้วนมีอิทธิพล ต่อสิ่งมีชีวิตทุกสรรพสิ่งบนโลก
ฮวงจุ้ย   เป็นวิชาที่มีมาแต่โบราณกาล ตำนาน ของชนชาวจีน
เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง  ที่มีการบันทึก ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  และพัฒนามาจากอดีต
จากรุ่นสู่รุ่น  จนถึงปัจจุบันมากว่า 5000 ปี   เป็นวิชาที่มีการจัดการกับ สภาพรอบตัว
รวมถึงการผสมผสานความรู้ ทางธรรมชาติ  และสามารถพิสูจน์สัมผัสได้
โดยวิทยาการ ทางวิทยาศาสตร์ 
ฮวงจุ้ย  ถือว่า พลังอินและหยาง เป็นพลังตรงข้ามที่คู่กัน สลับ เปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

อิน มักแทนด้วยความมืด สีดำ  ความตาย    ความไม่ดี
หญิง (ฮวงจุ้ย หมายถึง เสือขาว)
ส่วน หยาง แทนด้วย ความสว่าง พระอาทิตย์
ชาย (ฮวงจุ้ย หมายถึง มังกรเขียว)
     
ทางธรรมชาติแล้ว ลมและน้ำ มีการเคลื่อนไหว จาก แรงดึงดูด หรือ แรงโน้มถ่วง
จากการ หมุนของโลก    ดังนั้นทั้งน้ำและลม  ที่มีการ เคลื่อนไหว ย่อมเกิดประจุพลังงาน
อยู่ในตัว ซึ่งพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานทางธรรมชาติ ซึ่งพลังงานเหล่านี้
จะแผ่ออกไปโดยรอบ  คล้ายคลื่นพลังแม่เหล็ก และในจักรวาลก็มีพลังเช่นนี้อยู่ทุกที่
จึงทำให้เกิดเป็น  ดาวฤกษ์ และดาวพระเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะจักรวาล
ในสมัยที่อารายธรรมของชนชาวจีนเจริญรุ่งเรือง  ด้วยความชาญฉลาดของชาวจีน
ได้มีการสังเกตุระบบของธรรมชาติที่มีต่อมนุษยชาติ  จากสภาพแว้ดล้อม
ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น  แสงแดดที่มีอิทธิพล   ต่อต้นไม้เมื่อได้รับ  ลม  น้ำ
ฝน  พายุ  หรือหิมะ

ทิศทางการไหลของแม่น้ำ  ซึ่งมีผลใกล้ชิดต่อมนุษย์เราโดยตรง  ดังนั้น  จึงมีการ
คิดค้นเพื่อ  ต้องการที่จะควบคุม พลังต่าง  ๆ จากธรรมชาติ  ให้เป็นประโยชน์
แก่มนุษย์ให้มากที่สุด

จากความคิดและความช่างสังเกตุดังกล่าว  ยังผลให้ชาวจีนคิดค้นวิชาที่เกี่ยวพันกับ
ทางด้าน "  นิเวศวิทยา " โดยพลังจากจักรวาลสามารถควบคุม

ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ   ทางธรรมชาติซึ่งพลังงานนี้เป็นพลังที่มีการขับเคลื่อน
อยู่ตลอดเวลา เปรียบเป็นพลังที่มีชีวิต  ที่เรียกและเข้าใจว่า

เป็นพลัง   "  ขี่  "  หรือ  "  ฉี้  "  นั้งเอง

ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าฮวงจุ้ย จึงถือได้ว่า เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตรแต่ด้วย
เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นยังไม่อาจพิสูจน์  พลังงงานต่าง ๆ ทั้งหมด
จึงกลายเป็นว่า วิชาฮวงจุ้ย  ยังไม่เป็นที่ยอมรับ    แต่กลับกลายเป็น ปรัชญาและศิลปะ
ของการดำเนินชีวิต แทน  ซึ่งแม้ว่าในขณะนี้สมัยนี้เครื่องมือที่ทันสมัย  สามารถ
พิสูจน์พลังงานต่าง ๆ ได้ ทำให้ ทราบถึงข้อเท็จจริง  แต่ยังไม่ทั้งหมด

ดังนั้นสรุปได้ว่า    " วิชาฮวงจุ้ย "    เป็นวิชาล้ำสมัยล้ำยุคกว่าที่ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่  จะสามารถพิสูจน์ให้ถ่องแท้ได้ นั้นเอง

และด้วยเหตุที่ว่าวิชาฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติได้....
( อ่านต่อครั้งหน้า )

" ดังนั้น  ฮวงจุ้ย  คือ ศาสตร์แห่งทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย  โดยอาศัยหลักการ
แห่งความกลมกลืนกับทางธรรมชาติสร้าง สภาวะปรับสมดุล  เพื่อผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสุข "

 

 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com