ฮวงจุ้ยสำนักแชลั้ง  สำนักแชลั้ง
sumnakcharang.com :: สำนักแชลั้งดอมคอม
HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | ธงชาติ
ฮวงจุ้ยภาควิชาการแห่งแรกในประเทศไทย :: สาระพันความรู้ด้านฮวงจุ้ย สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  เมนูหลัก Topic 

งานกิจกรรม/ข่าวสาร

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
ถานที่จัดจำหน่ายหนังสือ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
  ทฤษฎีเบื้องต้น
  อี้จิงปรัชญาแห่งวิชาฮวงจุ้ย : (I Ching Feng shui Philosophy)

ฮวงจุ้ย

อี้จิง      มาจากคำ 2 คำคือ 

อี้   แปลว่า  เปลี่ยนแปลง

จิง  แปลว่า  ปรากฎการณ์ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา  เพื่อรักษาสมดุล

ผังหลังฟ้า

 ดังนั้น  สมดุลที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา กลับไปกลับมาอย่างไม่จบ
ในธรรมชาติ สามารถอธิบายได้ จากการเปรียบเทียบของสิ่งที่ตรงกันข้าม แต่ขาดจากกันไม่ได้
เพื่อรักษาสมดุล เช่น  แกนตราชั่ง ไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเราต้องมีของ 2 ด้านเพื่อรักษาสมดุล ธรรมชาติก็เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

พลังเอี้ยง
พลังอิม
พระอาทิตย์
 
พระจันทร์
แสงสว่าง
 
ความมืด
ความดี
 
ความชั่ว
หยุดนิ่ง
 
เคลื่อนไหว
แข็ง
 
อ่อน
ขั้วบวก
 
ขั้วลบ
ขั้วโลกเหนือ
 
ขั้วโลกใต้
บวก
 
ลบ
ชาย
 
หญิง
ซ้าย
 
ขวา

และเมื่อทั้งสองสิ่งตรงข้ามกันมารวมกัน เกิดการผสมผสานกัน จึงจะเกิดความสมดุลขึ้น และ สองสิ่งที่ตรงข้ามกันนั้น ก็คือ อิมเอี้ยง นั้นเอง เมื่อพลังอิมเอี้ยง รวมตัวกัน
เมื่อนั้นจึงมีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดการที่โลกหมุนรอบตัวเอง การเกิดฤดูกาล

อิมเอี้ยงหรือ อินหยางนั้น ตามบันทึกโบราณ ได้กล่าวไว้ว่า จักรพรรดิ์ ฝู-ชี
ผู้ปกครองในสมัยนั้น ( ประมาณ กว่า 4700 ปีก่อน ) เป็นผู้บัญญัติ
รูปสัญลักษณ์ เส้น - - และเส้น -- ขึ้นมาใช้เป็นรากฐานของศาสตร์ อี้จิง
บนกระดองเต่า ไว้ในคัมภีร์อี้จิง กล่าวถึงจักรวาล ธรรมชาติ สรรพสิ่งล้วนมี
การเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ หยินและหยาง เป็นต้นเหตุแห่งสรรพสิ่ง
ต่อมาจึง มีการศึกษาฮวงจุ้ย ว่าด้วยการปรับสมดุลของคนและธรรมชาติ
จึงก่อให้เกิดคำ 2 คำ  คือ อิม - เอี้ยง ที่ประกอบด้วย สิ่ง 2 สิ่ง
ที่ตรงข้ามกันแต่คู่กันเสมอผสมผสานกันพึ่งพาซึ่งกัน สลับสับเปลี่ยน
กลมกลืนกันได้เป็นหนึ่งเดียว เป็นวัฏจักร ดังนั้น กฎของอิมเอี้ยง คือ
ความเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบต่อกัน เปรียบได้เช่น สภาวะ น้ำขึ้นน้ำลง
กับดวงจันทร์ ความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ อิมเอี้ยงมีดังตารางตัวอย่างดังนี้

สภาวะ
เอี้ยง
อิม
เพศ ชาย หญิง
ดาวเกี่ยวกับโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
จักรวาล ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์
ฤดูกาล ร้อน หนาว
อุณหภูมิ ความร้อน ความเย็น
เวลา กลางวัน กลางคืน
ไฟฟ้า ขั้วบวก ขั้วลบ
โลก ฟ้า ดิน
แสง สว่าง มืด
ชีวิต ตาย ( เสียชีวิต ) เป็น ( มีชีวิต )
การสถิต เกิด ดับ
ด้าน นอก ใน
ความ จริง เท็จ
ร่างกาย ภายนอก ภายใน
คำตอบ ถูก ผิด
ที่อาศัย บ้านคนเป็น หลุมศพ ( บ้านคนตาย )


อิมเอี้ยงเป็นกฎสากล

 

 

HOME  |  ABOUT US  |  NEWS  | 

:: Special Thanks :: สื่อต่างๆ ที่ช่วยประสัมพันธ์ให้สำนักแชลั้งดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number

 

Copyright ® Sumnakcharang.Com all right reserved.
Contact Tel : 02 - 889 - 1283      Email : webmaster@sumnakcharang.com